Mecenat i partnerzy

Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury wspierają partnerzy, mecenasi, sponsorzy i instytucje współpracujące. Bez ich wsparcia finansowego oraz pomocy merytorycznej i organizacyjnej realizacja wielu projektów nie byłaby możliwa.