Stowarzyszenie

Młodych Animatorów

Kultury

Kim jesteśmy?

Jako Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury działamy od 2014 roku na rzecz aktywizacji kulturalnej Poznania, uwzględniając potrzeby i pomysły młodych ludzi oraz lokalnych wspólnot. Jesteśmy grupą animatorów i animatorek kultury oraz opiekunów i opiekunek procesów twórczych, które są zaangażowane w realizację projektów edukacyjnych, artystycznych i kulturalno-społecznych. Do naszego zespołu należą edukatorzy, kuratorki interdyscyplinarnych projektów, teatrolodzy, artyści, kulturoznawczynie, menedżerowie kultury oraz badaczki społeczne.

Jak pracujemy?

Od początku naszej aktywności realizujemy działania w nurcie sztuki społecznej. Poprzez edukację kulturalną aktywizujemy i wspieramy w twórczym uczestnictwie w kulturze osoby mające do niej utrudniony dostęp. Pobudzamy do działania, edukujemy, kreujemy i koordynujemy procesy twórcze. W naszej pracy łączymy zaplecze teoretyczne związane z badaniami nad kulturą i sztuką z szeroką gamą praktyk społeczno-kulturowych i artystycznych. Inspirujemy się i wykorzystujemy narzędzia takich obszarów i dziedzin wiedzy oraz dyscyplin nauki jak: organizowanie społeczności lokalnej, practise as research, storytelling czy metody łączące praktykę twórczą i artystyczną z badaniami.

Co jest dla nas ważne?

W codziennej pracy towarzyszy nam ciekawość i krytyczne myślenie — stawiamy pytania, kwestionujemy oczywistości i cały czas poszukujemy nowych sposobów uczestnictwa w kulturze. Ważne jest dla nas promowanie praktyk edukacyjnych i twórczych, które oparte są na lokalności, zdrowych relacjach i wspólnotowym działaniu. Wierzymy, że poprzez współpracę różnych środowisk, solidarność oraz łączenie energii i potencjałów możemy budować społeczności odporne na współczesne kryzysy. Chcemy, żeby ludzie mieli poczucie wpływu na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu.

Gdzie nas znajdziesz?

Nasze biuro znajduje się przy ulicy Głównej w Poznaniu — w gmachu stuletniej „czerwonej szkoły” przy numerze 42. To „centrum dowodzenia” festiwalem OFF Opera oraz miejsce współkoordynacji wydarzeń w ramach Kolektywu Aktywne Miasto. Na poddaszu, na którym stacjonujemy, mieści się również Fyrtel Główna — przestrzeń kultury, sztuki, edukacji i integracji sąsiedzkiej. Możesz nas odwiedzić, przychodząc do nas w godzinach otwarcia lub skontaktować się z nami wcześniej: smak@animatorzysmak.pl.